ИСТОРИЈА

Фабрика је започела свој рад 1965. године и постала је,  после интензивног развоја и серијске производње, ексклузивни снабдевач хидрауличких прикључака на целом тржишту бивше Југославије. Производи ППТ „Арматуре“ пронашли су своју примену у друмским и желзничким возилима, у пољопривредним машинама, машинским алатима, бродоградњи и пољопривредној авијацији итд.

Данас ППТ „Арматуре“ продаје око 90% своје производње на иностраном тржишту и само око 10% на домаћем тржишту.