ORFS sistem priključaka (ISO 8434-3) je najnoviji program iz fabrike ARMATURA. Ovaj program je uveden da bi se izbegla curenja u hidrauličkim sistemima i da bi mogli da se realizuju viši pritisci.

ORFS priključci su pogodni za primenu sa različitim dimenzijama spoljnog prečnika cevi i rezličitim debljinama zidova cevi. To važi kako za metričke, tako i za colovne cevi.

Jedan priključak može jednostavnom zamenom potporne ili lemljene čaure da se upotrebi za različite prečnike cevi.

Varijente i konstrukcija sistema ORFS

Konstrukcija priključaka ORFS je koncipirana tako da se funkcija zaptivanja i veze ostvaruje u dve varijante. Prva varijanta je kada se raspertlovani kraj cevi pod 90°, preklopnom navrtkom priteže između kraja priključka i potporne čaure. Druga varijanta je kada se lemljeni spoj kraja cevi i čaure priteže na isti način.

ORFS sistem je konstruisan tako da može da se primenjuje jednostavnom zamenom čaure za metričke i colovne cevi.Za vezu cevi odgovarajućih veličina, milimetarskog i colovnog spoljašnjeg prečnika, može da se koristi isti priključak. Ova prednost omogućava univerzalnost primene,a samim tim i smanjenje količine priključaka na zalihama.