Armature nude širok program adaptera i priključaka od čelika i prohron čelika po ISO 8434-6.

Proizvodni program sadrži: uvrtne i navojne priključke, adaptere uvrtnih i navojnih navoja, adaptere sa cilindričnih na konusne navoje, čepove za zatvaranje i različite prelazne adaptere.

Program prikazan u katalogu sadrži Vitvortov cevni cilindrični-G i konusni-R navoj, metričke i NPTF navoje.

Prednosti

1.Kompaktna konstrukcija:

Adapteri nude kompaktna rešenja za cevne sisteme na najužem prostoru.

2.Fleksibilna primena:

Adapteri mogu da se primenjuju u cevnim sistemima i u kombinaciji sa flesibilnim crevima.

3.Visoka postojanost na temperaturu:

Zahvaljujući zaptivanju metal na metal adapteri se mogu posebno dobro koristiti u sistemima na visokim temperaturama.

4.Široka oblast primene:

Adapteri mogu da se primenjuju u različitim oblastima, od onih sa niskim pritiskom, (kao vazduh, voda, hemijski procesi) do onih u hidrauličkim sistemima i tehnički zahtevnim sistemima.

5.Raznovrsnost:

Adapteri se prave u mnogim različitim veličinama materijalima i oblicima.