Svojom jednostavnošću, kompaktnom izvedbom, lakom montažom priključci po ISO 8434-2 (JIC 37°) su široko prihvaćeni u svetu za svaku upotrebu u hidraulici i za upravljanje kretanja. Napravljeni od čelika, prohroma i mesinga, priključci JIC 37° su pogodni za upotrebu u područjima niskog i srednjeg pritiska do 350 bara nominalnog pritiska (PN).

Na osnovu široke palete konstrukcionih veličina i priključnih oblika, kao i mogućnosti da se zbog jednostavne zamene potporne čaure primenjuju kako za metričke tako i za colovne cevi, priključci JIC 37°su priznati svuda u svetu.

Sistem JIC 37°

Konstrukcija priključaka JIC37° je veoma jednostavna. Kraj cevi je pertlovan pod uglom od 37° i steže se pri pritezanju preklopne navrtke između kraja priključka i čaure. Na taj način se formira jedno jedino krajnje efikasno mesto zaptivanja između kraja priključka i pertlovane cevi.

Priključak JIC37° se sastoji se od tri komponete:

– Telo priključka

– preklopna nevrtka

– potporna čaura