Obavestenje akcionarima o isplati dividende


Vanredna sednica Skupštine akcionara 25.10.2018 – MATERIJAL

Vanredna sednica Skupštine akcionara 25.10.2018 – POZIV


Vanredna sednica Skupštine akcionara 28.09.2018 – ZAPISNIK

Vanredna sednica Skupštine akcionara 28.09.2018 – MATERIJAL

Vanredna sednica Skupštine akcionara 28.09.2018 – POZIV


Vanredna sednica Skupštine akcionara 03.09.2018 – ZAPISNIK

Vanredna sednica Skupštine akcionara 03.09.2018 – MATERIJAL

Vanredna sednica Skupštine akcionara 03.09.2018 – POZIV


Redovna sednica Skupštine akcionara 18.06.2018 – ZAPISNIK

Redovna sednica Skupštine akcionara 18.06.2018 – MATERIJAL

Redovna sednica Skupštine akcionara 18.06.2018 – POZIV

Godišnji dokument o objavljenim informacijama


Peta vanredna sednica Skupštine akcionara 18.12.2017 – ZAPISNIK

Peta vanredna sednica Skupštine akcionara 18.12.2017 – MATERIJAL

Peta vanredna sednica Skupštine akcionara 18.12.2017 – POZIV


Četvrta vanredna sednica Skupštine akcionara 29.09.2017 – ZAPISNIK

Četvrta vanredna sednica Skupštine akcionara 29.09.2017 -MATERIJAL

Četvrta vanredna sednica Skupštine akcionara 29.09.2017 – POZIV


Treća vanredna sednica Skupštine akcionara 17.07.2017 – ZAPISNIK

Treća vanredna sednica Skupštine akcionara 17.07.2017 – MATERIJAL

Treća vanredna sednica Skupštine akcionara 17.07.2017 – POZIV


Prva redovna sednica Skupštine akcionara 05.06.2017 – ZAPISNIK

Prva redovna sednica Skupštine akcionara 05.06.17. -POZIV